Błędy przy obsłudze kasy fiskalnej – czego się wystrzegać?

Korzystanie z kasy fiskalnej jest konieczne, jeśli sprzedajesz swoje usługi lub towary. Choć jej obsługa nie jest bardzo skomplikowanym zadaniem, w pewnych sytuacjach może dojść do pomyłki. Niektóre błędy podczas jej użytkowania można bezproblemowo skorygować, jednak inne mogą mieć nieco poważniejsze konsekwencje. Czego zatem powinieneś się przede wszystkim wystrzegać? Odpowiadamy na to pytanie w artykule!

Brak połączenia z Internetem

Jeśli korzystasz na co dzień z kasy fiskalnej online, konieczne jest zapewnienie jej nieprzerwanego połączenia z Internetem. Urządzenie to łączy się bowiem z Centralnym Repozytorium Kas w sposób automatyczny oraz regularnie (średnio co dwie godziny) wysyła tam informacje o wszystkich bieżących transakcjach, raportach i zdarzeniach niefiskalnych. Urządzenie powinno być cały czas włączone i przygotowane do pracy w trakcie godzin funkcjonowania firmy.

W przypadku czasowej utraty połączenia z Internetem podatnik powinien zaewidencjonować sprzedaż niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do sieci. Warto też zanotować usprawiedliwienie, aby urząd skarbowy został powiadomiony o zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie przedsiębiorca mógłby narazić się na poważne konsekwencje skarbowe, a także kontrolę ewidencji sprzedaży.

Błędy przy wystawianiu paragonów

Bardzo istotnymi błędami podczas obsługi kasy fiskalnej są też pomyłki podczas wystawiania paragonu. Podatnik może przez przypadek nabić niewłaściwą kwotę na urządzenie czy wydrukować rachunek dla jednej sprzedaży dwa razy. Niekiedy też zachodzi konieczność zarejestrowania na kasie zwrotu jakiegoś towaru – wówczas należy skorzystać z ewidencji zwrotów i uznanych reklamacji. Każdy taki przypadek powinien zostać dokładnie zaewidencjonowany. W sytuacji pomyłki podatnik powinien rzetelnie opisać okoliczności, w których do niej doszło.