Główną zaletą tego modułu w odniesieniu do najpopularniejszych aplikacji konkurencyjnych jest nowoczesny i zaawansowany system raportowania, działający w oparciu o cztery sposoby prezentacji danych:

  1. dokumenty z możliwością definiowania własnych dokumentów opartych o przygotowane źródło danych,
  2. definiowalne widoki tabel z możliwością ich prostego grupowania, filtrowania i porządkowania,
  3. graficzne wykresy reprezentujące dane,
  4. intuicyjne i proste tabele przestawne (kostki OLAP) z możliwością zapamiętywania własnych układów, generowania wykresów słupkowych działających w technologii „drill-down” (przechodzenie od ogółu do szczegółu przez wybór słupka na wykresie).

Ponadto aplikacja oferuje: – możliwość definiowania własnych lub zmiany istniejących dokumentów we wbudowanym edytorze; – możliwość eksportowania dokumentów i zestawień do popularnych formatów, m.in.: PDF, HTML, RTF, XLS, BMP, JPG, przy czym eksport działa zgodnie z technologią WYSIWYG (To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz); – niemodalny charakter działania aplikacji, tj. możliwość obsługi wielu okien jednocześnie (nie trzeba przerywać wprowadzania dostawy, aby wykonać zestawienie stanów).