Podstawowe funkcje programu:

Zarządzanie pracownikami

 •     przyjmowanie pracowników,
 •     gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
 •     rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
 •     zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.).

Ewidencja nieobecności

 •     Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami.
 •     Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach

Zarządzanie listami płac

 •     naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
 •     rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS.

Współpraca z Płatnikiem

 •     przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Obsługa umów cywilno-prawnych

 •     obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
 •     możliwość drukowania umów i rachunków,
 •     możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
 •     możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A.

Łącze do systemów finansowo-księgowych

 •     wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir,
 •     możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego.

Home Banking

 •     wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOś, WBK (minibank), BPH, PKO BP, Softbank (NetBank), VIDEOTEL, SG Home Banking.
 •     możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie

Współpraca z innymi systemami

 •     eksport danych do programów ePFRON i SOD

Wydruki

 •     gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów,
 •     zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów,
 •     wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
 •     deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06

Elastyczność

 •     łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
 •     możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
 •     pełna dowolność konstruowania algorytmów.