CO TO SĄ KASY ONLINE?

klawiatura

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych komunikujących się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  • gromadzi szereg danych m.in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia jak również informacje o dokonanych przeglądach kasowych
  • nadaje numer ewidencyjny kasie podczas fiskalizacji. Łączą się z Repozytorium co dwie godziny ( harmonogram połączeń może zmieniać Repozytorium bez wiedzy użytkownika)
  • użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić stały dostęp do internetu
  • rejestrują kopię drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci
  • mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
  • współpracuje z terminalem płatniczym (obowiązkowo)
  • drukują papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysłany na maila jako tzw. e-paragon