Kolektory danych

Stosowanie kolektorów danych ułatwia wprowadzanie dostaw towaru do magazynu, kontrolę cen, przyjmowanie i porządkowanie zamówień oraz ułatwia pracę przedstawiciela handlowego.

Dział kolektorów danych to obszar wysoko specjalizowanych urządzeń, który powoli lecz systematycznie zwiększa swój udział w powszechnej sprzedaży urządzeń wspomagających handel.

Kolektory danych (zwane też inwentaryzatorami) to przenośne urządzenia, do których można wprowadzać informacje o produktach, jak kod kreskowy, nazwa i cena oraz przesyłać zaktualizowane informacje do komputera. Są niezbędnym elementem nowocześnie przeprowadzanej inwentaryzacji. Umożliwiają również usprawnienie procesów związanych z logistyką i dystrybucją produktów w obrębie sklepu. Stosowanie kolektorów ułatwia wprowadzanie dostaw towaru do magazynu, kontrolę cen , przyjmowanie i porządkowanie zamówień oraz ułatwia pracę przedstawiciela handlowego.

Nasza oferta:

  • PT-20 (producent ARGOX)
  • 8300 (producent CipherLab)
  • Dolphin 6100 (producent Honeywell)

Ponieważ kolektory nie stanowią samodzielnych stanowisk obsługi, a tylko je uzupełniają, zalecamy żebyś przed podjęciem decyzji o wyborze skonsultował się z naszym specjalistą