Najważniejsze informacje o kasach fiskalnych online

kasa fiskalna online15 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmu, gdzie uchwalono nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy 3 kwietnia 2019r natomiast ustawa obowiązuje od 1 maja 2019r. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania.

Co to są kasy online i jak działają?

To kasy mające wbudowaną funkcję umożliwiającą automatyczną i bezpośrednią wysyłkę danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika.

Różnice między kasą online a tradycyjną kasą:

 •  Zapis kopii drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci gdzie użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania, na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji kasy.
 • Obowiązkowa współpraca z terminalem płatniczym. Urządzenie będzie współpracowało z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play), dzięki ujednoliceniu protokołu komunikacyjnego. Główna zaleta to brak błędów przy ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.
 • Podczas fiskalizacji ( uruchomienia ) kasa przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu, zwrotnie otrzymując przydzielony numer ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa online przekaże dane o sprzedaży.
 • Wydruk papierowych paragonów, emitujących jednocześnie dokument elektroniczny,tzw. e-paragon.Kiedy i dla kogo pojawią się kasy online?

* Ustawa o VAT weszła w życie 1 maja 2019r., co oznacza że kasy online obowiązują od:

* 1 stycznia 2020r. – dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon

* 1 lipca 2020r. – dla świadczenia usług związanych z gastronomią (także sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla

* 1 stycznia 2021r. – dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Ulga na zakup kasy online

Podatnicy dokonujący zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700zł). Dotyczy to wszystkich dokonujących po raz pierwszy zakupu urządzenia fiskalnego i wybierających kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online. Zwrot nie obejmuje urządzeń z papierową i elektroniczną kopią paragonów.

 •  Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy online.
 • Należy zapłacić całą kwotę wartości kasy – konieczny jest dowód zakupu.
 • Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty.
 • Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie.
 • Istnieje możliwość rozliczenia przez podatnika ulgi na zakup kas w kolejnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji.

Utrata prawa do ulgi

Są sytuacje kiedy może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, tracimy prawo do otrzymanego zwrotu kosztów. Wśród nich są:

 • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • brak wykonanego w obowiązujących terminach obowiązkowego przeglądu technicznego kas przez właściwy serwis,
 • brak odpowiedniej komunikacji kas online z Centralnym Repozytorium Kas.

Korzystanie z dotychczasowej kasy (jeśli nie jest się zobowiązanym do posiadania kasy online).

 • Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022r, co oznacza że podatnicy, bez obowiązku posiadania kas online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu).
 • Homologacja kas z papierową kopią paragonu wygasa 31 sierpnia 2019r., gdzie do 30 kwietnia była możliwość wymiany zapełnionej pamięci fiskalnej w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu należy zakupić kasę z kopią elektroniczną lub online.

DODATKOWE INFORMACJE O KASACH FISKALNYCH ONLINE: 

 • Jeżeli jesteś zobowiązany do posiadania kasy online, kasa rezerwowa też musi być online (jeśli nie ma obowiązku online może być kasa rezerwowa z elektroniczną kopią).
 • Fiskalizacja kasy online będzie się odbywać przez serwis (serwisant dokona zgłoszenia do US, przekazując dane podatnika. Z repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy, który będzie zapisany w pamięci fiskalnej i chronionej wraz z NIP.
 • Pamięć kasy online będzie rejestrowała: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, informacje o przeglądach okresowych, które będą wpływały do Repozytorium na bieżąco.
 • Wydruk paragonów papierowych tak jak dotychczas (dodatkowo możliwość otrzymania paragonu na maila – e-paragon).
 • Wprowadzenie do obrotu kasy nie spełniającej wymogów skutkuje karą pieniężną w wysokości 5000zł oraz karą za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy w wysokości 300zł.

Obowiązywanie stawek VAT po 1 maja 2019r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku, obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych i fiskalizowanych (od 1 maja 2019r.).

A = 23%

B = 8%

C = 5%

D = 0%

E = ZW

F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

W kasach pracujących na rynku przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany stawek VAT na powyższą kolejność najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.