Czym grozi brak kasy fiskalnej?

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele obowiązków, a jednym z nich jest prawidłowe rozliczanie podatków. Polskie prawo nakłada na większość branż konieczność korzystania z kas fiskalnych. Brak takiego urządzenia może skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów. Warto więc przyjrzeć się, jakie są przepisy regulują ten temat i jakie ryzyko wiąże się z ich nieprzestrzeganiem.

 

klawisze kasy fiskalnej

Kasy fiskalne w świetle polskiego prawa

Kasy fiskalne to urządzenia, które służą do ewidencjonowania obrotu oraz kwot należnych podatków (VAT). Zastosowanie ich jest regulowane przez ustawę o podatku od towarów i usług. Wiodącą rolę w tej materii odgrywa też Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

Według przepisów polskiego prawa posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe dla większości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wyjątki stanowią niektóre grupy przedsiębiorców, takie jak np. handlowcy prowadzący jedynie sprzedaż wysyłkową. Natomiast dla większości firm prowadzących sprzedaż towarów czy świadczących usługi na rzecz osób fizycznych istnieje obowiązek ewidencjonowania przychodów z użyciem kasy fiskalnej.

 

Konsekwencje braku kasy fiskalnej

Brak kasy fiskalnej online lub tradycyjnej naraża przedsiębiorców na ryzyko kontroli ze strony organów podatkowych, a także konieczność ponoszenia surowych konsekwencji finansowych i prawnych. Najważniejsze skutki prawne związane z brakiem kasy fiskalnej to przede wszystkim ryzyko nałożenia przez organy podatkowe kary pieniężnej. Wartość tej kary może wynosić nawet do 240% wartości nienależnie zarejestrowanej kwoty podatku.

Ponadto organy podatkowe mogą również nakazać przedsiębiorcy natychmiastowe zaopatrzenie się w kasę fiskalną oraz zdecydować o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania należności. Należy również mieć na uwadze, że brak odpowiedniego urządzenia może skutkować negatywnym wpływem na wizerunek firmy, gdyż klienci mogą nie otrzymać paragonu, który stanowi dowód zakupu towaru czy usługi.