Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej?

kasa fiskalnaWiększość przedsiębiorców rozpoczynających działalność zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Choć kupno tego urządzenia wiąże się z dużym wydatkiem, istnieje możliwość otrzymania ulgi na jego zakup. Aby móc z niej skorzystać, należy spełnić szereg warunków oraz złożyć w tym celu właściwy wniosek. Jakich formalności trzeba dopełnić, by uzyskać zwrot części środków wydanych na kasę rejestrującą? Sprawdźmy.

 

Na czym polega uzyskanie ulgi na zakup kasy fiskalnej?

W celu uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem VAT powinien odpowiednio wypełnić plik JPK V7. Osoby zwolnione z podatku VAT muszą natomiast złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego, w którym zawarta zostanie prośba o zwrot ulgi na podany numer rachunku bankowego. Osoby, które spełnią wszystkie warunki, mają prawo odliczyć od podatku 90% kwoty przeznaczonej na zakup kasy fiskalnej, jednak wysokość zwrotu nie może przekraczać 700 zł. W przypadku, gdy wartość zwrotu jest wyższa od kwoty należnego podatku, może on zostać przekazany bezpośrednio na konto bankowe podatnika.

 

Komu przysługuje ulga na zakup kasy?

Przede wszystkim warto pamiętać, że od 2019 roku ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie osobom, które nabywają urządzenie online. Ponadto należy wiedzieć, że ulga na zakup kasy fiskalnej online należna jest jedynie przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność i został na nich narzucony obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży lub rozpoczęli jej prowadzenie dobrowolnie.

Rozpoczęcie rejestracji transakcji musi jednak odbyć się nie później niż w ustalonym do tego terminie. Co więcej, aby dostać ulgę, powinieneś posiadać fakturę potwierdzającą nabycie kasy fiskalnej, a także dowód zapłaty pełnej kwoty. W przypadku nieużytkowania kasy, niezgłoszenia jej do obowiązkowego przeglądu technicznego lub niedopełnienia innych zobowiązań, może zostać na Ciebie narzucony obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi.