Jakie elementy powinien posiadać paragon z kasy fiskalnej?

Paragon fiskalny to dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży towarów lub usług, który wystawiany jest przez podatnika posiadającego kasę rejestrującą. Jest on niezbędny dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT, a także ochrony praw konsumenta. Każdy sprzedawca ma obowiązek go wystawiania. Warto zatem wiedzieć, jakie elementy powinien zawierać prawidłowy paragon fiskalny. Sprawdźmy w artykule!

 

Data i godzina transakcji, nazwa podmiotu dokonującego sprzedaży

otwarta kasa fiskalnaNa każdym paragonie fiskalnym musi znaleźć się data oraz godzina dokonania transakcji. Informacje te są istotne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i klienta, gdyż umożliwiają kontrolowanie terminowości płatności oraz ewentualne reklamacje.

Kolejnym istotnym elementem paragonu fiskalnego jest nazwa oraz adres przedsiębiorcy prowadzącego kasę rejestrującą. Jest to niezbędne dla prawidłowej identyfikacji sprzedawcy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez klienta.

 

Numer NIP podmiotu prowadzącego kasę fiskalną i numer paragonu

Na paragonie z przenośnej lub systemowej kasy fiskalnej musi znaleźć się również numer NIP przedsiębiorcy prowadzącego kasę fiskalną. Numer ten jest niezbędny dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT oraz umożliwia identyfikację sprzedawcy w przypadku ewentualnych kontroli.

Każdy paragon fiskalny powinien posiadać unikatowy numer, który pozwala na jego jednoznaczną identyfikację. Numer ten jest istotny zwłaszcza w przypadku ewentualnych reklamacji lub kontroli skarbowej.

 

Opis sprzedanych towarów lub usług i cena

Paragon fiskalny musi zawierać szczegółowy opis sprzedanych towarów lub usług. W przypadku towarów należy podać ich nazwę, ilość oraz cenę jednostkową, natomiast w przypadku usług – rodzaj wykonanej usługi oraz jej wartość.

Na paragonie fiskalnym muszą być też wyraźnie wskazane cena brutto (zawierająca podatek VAT) oraz wartość samego podatku VAT. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego rozliczenia podatkowego przedsiębiorcy oraz podczas ewentualnych kontroli skarbowych. Nie bez znaczenia pozostaje też informacja o zastosowanej metodzie płatności.