Jakie przepisy regulują kwestię korzystania z kas fiskalnych?

kobieta korzystająca z kasy fiskalnejWszystkie kwestie dotyczące obowiązku korzystania z kasy fiskalnej, sposobu jej eksploatacji, a także zwolnień z ewidencjonowania obrotów zostały dokładnie opisane w przepisach. Każda osoba posiadająca działalność gospodarczą powinna być tych zasad świadoma, ponieważ popełnienie nawet drobnych błędów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się, jakie przepisy regulują kwestię korzystania z kas fiskalnych oraz kto musi ich przestrzegać.

 

Stosowanie kas fiskalnych – przepisy

Najnowsze przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz korzystania z kasy fiskalnej, które weszły w życie w 2022 roku, są zawarte w Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2021 r., poz. 2442. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 i zostało zatwierdzone przez Ministra Finansów. Ponadto podatnicy VAT powinni być zaznajomieni także z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, która mówi o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku grozi konsekwencjami w postaci:

  • nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego naliczonego za okres niestosowania kasy,
  • kary grzywny,
  • odpowiedzialności za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

 

Zwolnienie z konieczności korzystania z kasy fiskalnej

Korzystanie z kas rejestrujących ma na celu dostarczanie do Centralnego Repozytorium Kas wszelkich danych dotyczących sprzedaży, a więc raportów dobowych i miesięcznych, zdarzeń niefiskalnych, a także informacji o przeglądach technicznych kasy. Są to dane, które służą identyfikacji sprzedaży, a także potwierdzające prawidłowo prowadzoną działalność.

Choć do korzystania z kas fiskalnych online lub tradycyjnych zobowiązana jest znaczna większość przedsiębiorców, istnieją wyjątki, które zwalniają z tej konieczności. Jest to zwolnienie przedmiotowe (dotyczące dostawy poszczególnych towarów lub sprzedaży niektórych usług) oraz podmiotowe. Drugi typ zwalnia podatników z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej w przypadku, gdy poprzedni lub bieżący rok obrotowy nie przekroczył wartości 20 000 zł.