Kto jest zobowiązany do korzystania z kasy fiskalnej?

terminal płatniczy w restauracjiObowiązek korzystania z kasy fiskalnej dotyczy wielu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych, którzy nie posiadają działalności gospodarczej. Za jej pomocą ewidencjonowane są wszystkie obroty firmy, należne podatki dochodowe oraz VAT pochodzące ze sprzedaży detalicznej. Istnieje jednak kilka wyjątków, które pozwalają na zwolnienie z tego zobowiązania. Dowiedz się, kto musi używać kasy fiskalnej.

 

Kogo dotyczy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów i świadczonych usług na kasie fiskalnej dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców. Rejestrowana sprzedaż musi odbywać się na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Za pomocą kasy fiskalnej potwierdza się przeprowadzenie transakcji oraz wystawiany jest dowód zakupu w formie paragonu lub faktury. Co więcej, niektóre branże i wybrani usługodawcy zobowiązani są do posiadania Kasy fiskalne online oraz prowadzenia ewidencji przy ich pomocy. Należą do nich:

  • warsztaty samochodowe,
  • salony kosmetyczne i fryzjerskie,
  • stacje benzynowe,
  • gastronomia i hotelarstwo,
  • lekarze, stomatolodzy i prawnicy,
  • obiekty sportowe,
  • usługi budowlane.

 

Zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej

Niektórzy przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej, jednak muszą spełniać szczególne warunki oraz nie należeć do grupy zawodów, które są bezwzględnie wyłączone z tego zwolnienia. Prowadzenie ewidencji fiskalnej nie obowiązuje przede wszystkim osób, których obroty ze sprzedaży z bieżącego lub poprzedniego roku podatkowego nie przekraczają 20 000 zł. Istnieje także tzw. zwolnienie przedmiotowe, które obejmuje m.in. dostawę towarów systemem wysyłkowym za pomocą poczty lub kuriera, a także świadczenie poszczególnych usług na rzecz osób fizycznych w przypadku otrzymania całości zapłaty za pośrednictwem banku. Zwolnienia przedmiotowego nie obowiązuje limit wysokości sprzedaży.