W jaki sposób rozliczyć ulgę na kasę fiskalną?

Nowi przedsiębiorcy często muszą liczyć się z dużymi kosztami wynikającymi m.in. z zakupu wszystkich koniecznych sprzętów do pracy i innych opłat. Wśród nich znajduje się również niemały wydatek na kasę fiskalną odpowiednio dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Wychodząc jednak naprzeciw ograniczonym możliwościom finansowym młodych firm, ich właściciele mogą ubiegać się o ulgę na kasę fiskalną. Sprawdźmy, jak należy ją rozliczyć!

 

kasjer

Czym jest ulga na zakup kasy fiskalnej?

Każdy podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży towarów lub usług na zakupionej kasie fiskalnej, może ubiegać się o zwrot części jej kosztów. Dzięki temu może on odliczyć od podatku nawet 90% kwoty netto wydanej na zakup urządzenia. Wysokość ulgi nie może jednak przekraczać 700 zł. Ponadto, aby skorzystać z tego prawa, powinieneś pamiętać również o innych warunkach, takich jak konieczność posiadania faktury za zakup kasy fiskalnej, która stanowi podstawę do odliczenia.

Co istotne, z ulgi tej mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy nabyli zarówno kasę fiskalną online, jak i wirtualną (zakup odpowiedniego oprogramowania). Korzystanie z zakupionej kasy natomiast musi zostać rozpoczęte w trakcie 6 miesięcy od dnia, w którym powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży dla danego przedsiębiorstwa.

 

Jak należy rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

W celu skorzystania z ulgi na zakup fiskalny każdy przedsiębiorca musi ją rozliczyć samodzielnie. Aby tego dokonać, należy zamieścić taką informację w deklaracji VAT-7 lub JPK_V7M w części deklaracyjnej. Wybór dokumentu zależy od okresu, w którym chcesz ubiegać się o zwrot. Odliczenie powinno jednak dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym ewidencja sprzedaży została rozpoczęta lub okresów następujących po nim. Co istotne, podatnik zwolniony z podatku VAT może się ubiegać o zwrot ulgi bezpośrednio na rachunek bankowy.